Produktové portfólio Privátni klienti


Hypotéka pre mladých


Hypotéka pre mladých je označenie pre hypotéku, ktorej úroková sadzba je znížená o štátny príspevok (tzv. štátnu bonifikáciu) a príspevok banky. Štátny príspevok sa určuje na kalendárny rok a v danom roku platí pre všetky hypotekárne úvery, ktoré splnia nárok na jeho získanie. Pre tento rok sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 €.

Hlavou výhodou hypotéky pre mladých je možnosť využiť zľavu z úrokovej sadzby prostredníctvom získania štátneho príspevku.

Hypotéka pre mladých je typ hypotekárneho produktu, pri ktorom žiadateľ musí spĺňať stanovené podmienky od banky pre získanie zľavy na úrokovej sadzbe, teda štátny príspevok pre mladých určený na podporu kúpy vlastného bývania.

Štátny príspevok pre mladých - podmienky získania
 • vek žiadateľa 18-35 rokov
 • doba trvania hypotéky min. 4 a max.30 rokov
 • doba trvania čerpania štátneho príspevku je min 48 mesiacov, do tejto doby nie je možné úver prefinancovať inou bankou alebo úver celý splatiť
 • účelom úveru môže byť iba nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba, rekonštrukcia
 • klient musí zdokladovať svoj príjem za posledných 12 mesiacov pre splnenie podmienky ohľadne príjmu žiadateľa pre získanie štátneho príspevku

Výhody štátneho príspevku
 • v priebehu prvých 5. rokov máte nárok kedykoľvek vložiť mimoriadnu splátku v neobmedzenej výške bezplatne
 • do 3. mesiacov po narodení dieťaťa je možnosť požiadať banku na obdobie 24 mesiacov o zníženie splátky až o 50%
 • zľava z úrokovej sadzby vo výške 1,0%, ktorú poskytne žiadateľovi banka na dobu 5 rokov
 • zľava z úrokovej sadzby vo výške 2%, ktorú poskytne žiadateľovi štát na dobu 5 rokov (nie je garantovaná, štát vyhlasuje pre každý rok nový príspevok)
 • celkovo teda môžete získať zľavu na úrokovej sadzbe až 3% a tým i výrazne nižšiu splátku na svoj hypotekárny úver

Ako Vám pomôže s hypotékou pre mladých?
 • Vypočítame, či máte alebo nemáte nárok na štátny príspevok pre mladých
 • Nastavíme alebo nájdeme riešenie tak, aby ste štátny príspevok získali
 • Prehľadne Vám porovnáme ponuky a vyberieme tú najvýhodnejšiu
 • Pripravíme Vám všetky potrebné dokumenty pre banku a znalecký posudok
 • Skompletizujeme a pripravíme celý úver
 • Osobne dohliadneme na schválenie Vášho úveru a uzavretie úverovej zmluvy
 • Zaistíme včasné čerpanie prostriedkov z Vášho úveru