Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie vybavenia domácnosti


Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.

Pomôže opätovne zariadiť zničené zariadenie vašej domácnosti.

Poistenie domácnosti chráni vašu peňaženku v prípade zničenia alebo poškodenia všetkých vecí, ktorými je vaše bývanie zariadené. Osobitne možno poistiť aj hodnotnejšie veci, ako obrazy, zbierky a pod.

Poistenie domácnosti odporúčame aj klientom, žijúcim v prenajatých nehnuteľnostiach. V prípade zničenia im pomôže nahradiť ich osobné veci, ktoré si do prenajatého bytu alebo domu priniesli.

Pomôžeme vám nadstaviť najvýhodnejšie poistenie domácnosti - podľa vašej momentálnej životnej situácie, typu nehnuteľnosti i lokality, v ktorej sa domácnosť nachádza.