Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie právnej ochrany


Poistenie právnej ochrany bežne zahŕňa non-stop telefonickú linku právneho poradenstva, zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní a pravidelné informovanie o stave riešenia poistnej udalosti.