Produktové portfólio Privátni klienti


Asistenčné služby


Asistenčné služby k poisteniu áut sú spoľahlivým pomocníkom v nepríjemných dopravných situáciách na cestách doma aj v zahraničí. Pod asistenčnými službami si najčastejšie môžete predstaviť nasledovné služby:
  • Privolanie cestnej služby, oprava vozidla na mieste v prípade nepojazdnosti následkom nehody alebo poruchy, odtiahnutie vozidla, prípadne náklady na úschovu vozidla
  • Pomoc pri defekte, nedostatku/zámene paliva, zabuchnutí/strate kľúčov
  • Náhradné ubytovanie, náklady na prepravu do miesta bydliska po nehode resp. poruche na automobile alebo pri jeho odcudzení.