Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie finančnej straty (GAP)


Je to poistenie finančnej straty alebo poistenia Vašej investície pre prípad krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel). Toto aj tzv. GAP poistenie je samostatné základné poistenie, ktoré sa uzatvára ako vhodný doplnok k havarijnému poisteniu a od bežného havarijného poistenia sa odlišuje.

Týmto poistením chránite Vaše auto viac ako len havarijným poistením a zabraňujete prudkému poklesu hodnoty a ceny vozidla počas prvých rokov po jeho zakúpení. Hodnota vozidla klesá najmä v prvých troch až piatich rokoch v závislosti od značky a modelu vozidla.