Produktové portfólio Privátni klienti


Sporiace účty pre mladých


Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, ktorý predstavuje kombináciu bežného účtu a termínovaného vkladu, pričom je zachovaný jednoduchý prístup k peniazom. Často je poskytovaný ako podúčet bežného účtu, alebo ho banky ponúkajú aj samostatne.