Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie denných dávok v prípade PN


Pre tých, čo sú v zamestnaneckom pomere a obávajú sa toho, čo sa stane, ak budú pracovne neschopní či už v dôsledku úrazu alebo choroby, je určené pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti. Ide o poistenie, ktoré má za cieľ zabezpečiť, aby aj v prípade, že nebudete môcť vykonávať svoju pracovnú činnosť, ste neprišli o svoj životný štandard v dôsledku nižšieho príjmu.