Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie denných dávok v prípade hospitalizácie


Pripoistenie odškodného za pobyt v nemocnici slúži na zabezpečenie poisteného v prípade jeho hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby.