Produktové portfólio Privátni klienti


Úrazové poistenie


Úraz je náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, ktorým bolo spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. Poisťovne väčšinou rozdeľujú klientov do dvoch až piatich rizikových skupín podľa druhu pracovnej činnosti a podľa rizikovosti vykonávaného športu, pričom toto rozdelenie je veľmi rozdielne.