Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie zodpovednosti za škodu voči zamestnávateľovi


Poistenie kryje niektoré škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa § 179 Zákonníka práce, a to najmä poškodenie vecí zamestnávateľa. Častou poistnou udalosťou býva poškodenie služobného motorového vozidla následkom havárie, ktoré obyčajne poisťovňa osobitne pripoisťuje, pričom je krytá aj spoluúčasť z havarijného poistenia. Za príplatok je možné aj poistenie vadne vykonanej práce zamestnanca - nepodarkov.